Adatvédelmi Tájékoztató

A hozzánk forduló hívók személy beazonosítására alkalmas adatait a hatályos hazai és az európai uniós jogszabályokban előírtaknak megfelően kezeljük. Az adatkezelés alapja a hívó előzetes és önkéntes hozzájárulása.

Ezek a beazonosításra alkalmas adatok a következők:

A hangfelvételeket 60 hónapig tároljuk a többi, a hívó által megadott személyes adattal együtt.

A hívó megtagadhatja a családnév, keresztnév, telefonszám, a hívásindítás helyének helységneve, a hívó kiindulási és érkezési pontja megadását. Ezt az operátorral a beszélgetés elején kell közölnie.

A beszélgetés befejezése után adattárolási hozzájárulását kizárólag a következő elérhetőségen vonhatja vissza:

Hazakísérő Telefon Alapítvány
1033 Budapest, Selyemfonó utca 2.

Az adatok kezelését az Alapítvány végzi. A hívót jogszabály jogosítja fel tárolt adatai megismeréséhez. Ezt írásban kérheti az Alapítványtól, aki 30 naptári napon belül megválaszolja a kérelmet.

A beszélgetéskor elhangzott beazonosításra alkalmas adatokat harmadik személy részére nem adunk ki, operátoraink ás az adminisztrátor, akik jogosultak ezen adatok megismerése titoktartási kötelezettséget vállalnak.

Vannak esetek amikor a hatóságokat, mint harmadik személyt értesítenünk kell, akár a hívó beleegyezése nélkül is:

Ha a hívó vagy egy harmadik személy komoly veszélyben van, testi sértés vagy halál, beleértve az öngyilkosságot is, veszélyének van kitéve.

Ha kiskorú személy folyamatban lévő elhanyagolása vagy bántalmazása jut a tudomásunkra.

Ha bírósági végzés szólít fel bennünket.

Ha a rendőrség kérdez arról a konkrét esetről, amely miatt a segítségüket kértük.

Ha a segélyvonal önkéntesét vagy a Hazakísérő Telefon részére megbízást végrehajtó természetes illetve jogi személyt megfenyegeti a hívó.

Ha egy vonalat használó akadályozza, hogy a hívásfogadó segítséget tudjon nyújtani másnak is, az akadályozó adatait.

Természetesen, amikor csak lehet (nem közvetlen életveszély esetében) megpróbáljuk a hívót rábeszélni, hogy vagy ő vagy az önkéntesünk értesítse a hatóságot, ezzel is informálva őt arról, hogy harmadik személy (rendőrég, mentők) részére meg fogjuk adni a segítséghez szükséges beazonosításra alkalmas adatokat.

Hazakísérő szolgálatunk igénybevételével a hívó hozzájárul a fenti kivételes események esetén harmadik személy részére történő adat kiadáshoz. Ilyen esetekben csak a logikusan legszükségesebb adatokat adjuk ki.

Az adatokat a VCC Live Kft. által rendelkezésünkre bocsájtot felhő alapú telefonközpontban tároljuk. A telefonközpontba való belépést jelszóval védjük. Mind a hívásfogadók, mind az adminisztrátor titoktartási kötelezettséget vállaltak és vállanak a jövőben is.

A VCC Live Kft. adatvédelmi tevékenységéről a vcc-live.hu oldalon tájékozódhat a nyílvánosság.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÖNKÉNTES POZÍCIÓRA JELENTKEZÉSHEZ

Adatkezelés célja:
az önkéntes pozícióra való felvétel

Az adatkezelés alapja:
A jelentkező önkéntes írásbeli hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:
Ha nem jön létre munkáltatói jogviszony az Alapítvány és a jelentkező között, a jelentkezés dokumentációja, önéletrajz, motivációs levél és referencia levél, megsemmisítésre kerül.

Ha a jelentkező hozzájárul, hogy megüresedett önkéntes állásról értesítsük, akkor írásbeli hozzájárulásával 6 hónapig megőrizzük beadott jelentkezési anyagát.

Ha a jelentkező elnyeri az önkéntes pozíciót, a munkavállalókra vonatkozó adatvédelmi szabályok lesznek érvényesek.

A pályázati eljárásban résztvevő személyek titoktartási kötelezettség alatt állnak.